Menu

Stop met gissen! Start met meten.    06 53984420

Thermografie | Energie besparen | Contact

Thermografische inspectie

- inzicht door warmte -

Wat is thermografie?

Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij temperatuurverschillen in kaart worden gebracht. Dat gebeurt met een infrarood camera, die golflengtes detecteert, analyseert en omzet in beelden.

Hoe werkt thermografie?

Om uit te leggen hoe thermografie werkt, moeten we eerst even vertellen hoe wij mensen de dingen waarnemen. Wij zien voorwerpen omdat zij licht weerkaatsen. Ga maar na: in het donker zien wij niets, omdat er geen lichtweerkaatsing is. Maken we een foto van een object, dan is dat niets meer dan een puntsgewijze momentweergave van die lichtweerkaatsingen. Ieder voorwerp straalt naast licht ook warmte uit. Die warmte kunnen wij mensen niet waarnemen, laat staan de verschillen in warmte. Een infrarood camera kan dat wel. Maken we een foto van een object met een infrarood camera, dan is dat wederom niets meer dan een puntsgewijze weergave van die straling. Net zoals een ‘gewone’ foto ons de kleurverschillen van het object laat zien, zo geeft een thermografische foto ons dus de warmteverschillen weer.

Thermografie: fotografie door een thermograaf

Thermografie is het vakgebied van een thermograaf. Feitelijk, afgaande op bovenstaand verhaal, is een thermograaf niets meer dan een fotograaf. Met weliswaar een speciale infrarood camera, namelijk een die niet de lichtstralen van een voorwerp opvangt, maar de warmtestralen. En met bovendien specifieke kennis van datgene wat hij fotografeert.

Thermografie: wat doet de thermograaf?

Dankzij de thermografie kunnen gebreken, gevaren of zwakheden in installaties, panden en constructies zichtbaar worden gemaakt. Voorbeelden:

  • Isolatie waarden / warmte & koude verliezen
  • overbelaste aansluitingen in een elektrische installatie
  • lekkende compressoren in een mechanische installatie
  • lekkages in een vloerverwarming
  • tochtgaten in een constructie

De thermograaf maakt opnames van een installatie, constructie of pand, ziet gebreken, gevaren en zwakheden en rapporteert deze. De eigenaar van het geïnspecteerde object kan vervolgens heel gericht maatregelen nemen om het probleem of dreigende probleem te verhelpen.

Voordelen van thermografie

Thermografie biedt heel veel voordelen, we noemen er hier enkele:

  • Thermografie voorkomt storingen, uitval, brand of persoonlijke ongevallen: je constateert naderende problemen al in een vroeg stadium en kunt dus tijdig maatregelen nemen
  • Thermografie werkt kostenbesparend: voorkomen is immers vaak goedkoper dan genezen
  • Thermografie werkt tijdbesparend: door warmteverschillen te registreren zie je direct de oorzaak van een probleem. Vaak schakelt een technische dienst daarom eerst een thermograaf in om het probleem te detecteren, alvorens hij het probleem verhelpt
  • Thermografie werkt risicodekkend: een thermografisch rapport kan het bewijs zijn dat een installatie veilig is
Verlies van warmte en tocht in beeld gebracht bij een rietgedekte kap
Inspectie van een woning met behulp van een warmtebeeld camera (thermografische inspectie)
Inspectie van een woning met behulp van een warmtebeeld camera (thermografische inspectie)
Inspectie van een woning met behulp van een warmtebeeld camera (thermografische inspectie)
Inspectie van een woning met behulp van een warmtebeeld camera (thermografische inspectie)
Warmtebuffer installatie door het beeld van een thermografische camera
Luchtdichtheidstest van een rietgedekte kap
Luchtdichtheidtest
Voorbeeld van een rapportage van een thermografische inspectie

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact ons op, vraag een offerte aan of bel  06 53 98 4420.

Interessant om te lezen zijn de feiten en fabels over warmte, koude en isolatie.