Menu

Stop met gissen! Start met meten.    06 53984420

Thermografie | Energie besparen | Contact

Thermografische inspectie

- inzicht door warmte -

Energie-audits en gebouwinspecties

Luchtdichtheids- en thermische beeldonderzoeken zijn belangrijke kwaliteitscontrolemaatregelen bij woningbouw of renovaties.
Tot wel 50% van het totale energieverbruik van een gebouw is terug te voeren op warmte-koudeverlies dat wordt veroorzaakt door luchtlekken. De warmteverliezen via bijvoorbeeld schoorstenen, zolders, muurventilatiegaten, slecht op de muur aansluitende ramen en deuren worden in beeld gebracht met een infraroodcamera.

Detectie en in beeld brengen van luchtinfiltratie en -exfiltratie

Ventilatie is van essentieel belang voor de gezondheid en veiligheid van bewoners, maar in de meeste gebouwen is de luchtuitwisseling groter dan noodzakelijk. Dit is vaak te wijten aan een gebrekkig ontwerp en/of slechte constructie waardoor lucht vanuit het gebouw naar buiten, of omgekeerd van buiten naar binnen, kan lekken. Het lekkagepad is vaak complex en is zonder thermische beelden uiterst moeilijk te visualiseren. thermophoto kan zo ook snel probleemgebieden vinden en eventueel repareren om het energieverlies direct een halt toe te roepen.

Alle nieuwe gebouwen moeten voldoen aan in de bouwverordeningen opgenomen luchtdichtheidsvereisten. Door de luchtlekkage te verminderen, wordt ook het wooncomfort in het gebouw verbeterd. Het gebouw kan ook efficiënter worden verwarmd of gekoeld om energie en geld te besparen.

Verbeterd energierendement

Infraroodtechnologie is in korte tijd een gewaardeerd instrument geworden voor het vaststellen van problemen op het vlak van energieverlies, ontbrekende isolatie, inefficiënte HVAC-systemen, stralingswarmte, waterschade in daken en nog veel meer. Een thermische beeldcamera vindt warmteverliespatronen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog.

Thermische beeldtechnologie stelt snel vast waar zich de luchtlekken bevinden en de meetgegevens worden moeiteloos in een rapport samengevat.
thermophoto gebruikt de geavanceerde infraroodtechnologie voor het uitvoeren van energie-audits in huizen en gebouwen om het energierendement te verbeteren en de energiekosten te drukken.

Maatwerk advies

thermophoto geeft een maatwerk advies. U ontvangt een kosten raming betreffende aan te brengen verbeteringen met hieraan gekoppeld een terugverdientijd.

Energieverlies woning
Tocht boven isolatieplafond
Brugstuk platdak, weergave isolatielek
Ontbreken van isolatie boven plafond
Radiator doorstraling in een ongeïsoleerde gevel
Deel uit een rapportage na een thermografische inspectie

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact ons op, vraag een offerte aan of bel  06 53 98 4420.

Interessant om te lezen zijn de feiten en fabels over warmte, koude en isolatie.