Menu

Stop met gissen! Start met meten.    06 53984420

Thermografie | Energie besparen | Contact

Thermografische inspectie

- inzicht door warmte -

Luchtdichtheidstest (blower-door test)

Een luchtdichtheidstest, ook wel een blower-door test genoemd, is niets anders dan het controleren van een gebouw op ongecontroleerd luchtverlies wat veroorzaakt wordt door kieren en naden in de constructie.
Bij nieuwbouw woningen en of renovatie projecten vanaf 2000 is het verplicht om bij een bouwaanvraag een EPC berekening in te dienen. Hierin in staat een berekende waarde waaraan het gebouw moet voldoen.

Dit heet de Qv-10 waarde. Voldoet het gebouw hier niet aan is dit een gebrek en zal een project niet kunnen worden opgeleverd aangezien het niet aan de bouwvergunning voldoet.

Hoe wordt het uitgevoerd

De test wordt uitgevoerd door toepassing van gekalibreerde ventilatoren welke in een deuropening worden geplaatst. Tevens worden alle aangebrachte ventilatie roosters dicht gezet en dak en gevel doorvoeringen afgekoppeld en voorzien van een speciale ballon. Hierna wordt als eerste de woning op onderdruk gebracht (lucht van buiten naar binnen gezogen) om te kijken hoeveel lucht in dm3 de woning binnenkomt. Dit lekken worden doormiddel van thermografie opgespoord en zichtbaar gemaakt. Na deze test wordt de woning op overdruk gebracht en wordt daar waar de lekken in de woning zichtbaar zijn gemaakt nevel in gelaten om te zien waar de lucht de constructie verlaat.
Ook tijdens deze test wordt de hoeveelheid verloren lucht gemeten.

HET BELANG VAN EEN LUCHTDICHTHEIDSTEST

Het belang van het uitvoeren van een luchtdichtheidstest is op meerdere punten groot:

1. Energieverlies

Hoge kosten door ongecontroleerd verlies aan warmte

Alle verwarmde lucht die ongecontroleerd een gebouw verlaat geeft een enorm energieverlies. Tijdens deze testen wordt exact gemeten hoeveel m3/uur lucht de woning verlaat.

Overal waar wij de test hebben uitgevoerd schrikken de bewoners van de hoeveelheid en de kosten die dit met zich meebrengt.

2. Condensatie problemen

Condensatie problemen voorkomen (rieten daken)

Bij een luchtlek in de schil van een gebouw treedt warme vochtige lucht de constructie binnen en zal daar gaan condenseren waar het dauwpunt ligt.

Hierdoor kan de constructie zoals overstekken bij daken en goten alsmede een rietendak welke op aangebracht is op een geïsoleerde dakplaat binnen afzienbare tijd worden aangetast door schimmels en zal het gaan verrotten.

Lees ook de alinea onderin deze pagina met aandachtspunten voor rietendaken.

3. Comfort

Tocht geeft onaangenaam klimaat

Luchtverlies en lucht infiltratie geeft tocht wat een onaangenaam klimaat veroorzaakt in een gebouw.

4. Verwarmingsinstallatie

Verwarming installatie optimaliseren

Steeds meer woningen worden optimaal geïsoleerd. Hierdoor neemt de warmte vraag het gebouw af en wordt de installatie van het gebouw hierop aangepast. Indien het gebouw meer lucht verliest dan is berekend zal de warmtevoorziening niet voldoende zijn daar deze niet meer kan afgeven denk hierbij aan bijvoorbeeld een vloerverwarming. Als deze maximaal 35 graden mag hebben maar de installatie moet 40 graden geven omdat het gebouw teveel lucht verliest, zal het algauw te koud worden.

Aandachtspunten rieten daken

De luchtdichtheid van de onderconstructie voor rieten schroefdaken is van zeer groot belang. Door een onvoldoende luchtdichtheid kan warme vochtige lucht de constructie in, met condensatie en rottend riet als mogelijk gevolg. Is de onderconstructie goed dampdicht (dus ook luchtdicht) en is tijdens de bouw goed en droog riet, droog verwerkt, dan zal de gesloten constructie op zich zelf zich goed gedragen en zal alleen de buitenste 3-5 cm nat worden bij neerslag.

Wanneer het binnen warmer is dan buiten, dan zal er in een verwarmd pand, onder het rieten dak een hogere dampdruk ontstaan dan buiten. In Nederland is dit met name in de herfst, de winter en het vroege voorjaar het geval. Onder invloed van dit drukverschil (diffusiedruk) zal vocht (woonvocht en in de eerste 2 jaar ook nog bouwvocht) in het pand naar buiten ‘gedrukt’ worden – ook door de dakconstructie en het rietpakket. De motor achter dit damptransport is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten en het verschil in vochtigheid van de lucht. Is de onderconstructie onvoldoende dampdicht en/of is er te veel vocht tijdens de bouw in het pakket terecht gekomen, dan kan het dak in 3 tot 8 jaar vergaan of verstoffen (onder een algenlaag verstikken).

Met een luchtdichtheidstest tonen wij energieverlies in uw gebouw of woningen nauwkeurig aan
Met een luchtdichtheidstest tonen wij energieverlies in uw gebouw of woningen nauwkeurig aan
Met een luchtdichtheidstest tonen wij energieverlies in uw gebouw of woningen nauwkeurig aan
Met een luchtdichtheidstest tonen wij energieverlies in uw gebouw of woningen nauwkeurig aan
Verlies en tocht in een woning met een rietgedekte kap in beeld gebracht d.m.v. thermografische inspectie
Verlies en tocht in een woning met een rietgedekte kap in beeld gebracht d.m.v. thermografische inspectie

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact ons op, vraag een offerte aan of bel  06 53 98 4420.

Interessant om te lezen zijn de feiten en fabels over warmte, koude en isolatie.