Menu

Stop met gissen! Start met meten.    06 53984420

Thermografie | Energie besparen | Contact

Thermografische inspectie

- inzicht door warmte -

Fabels en feiten over isolatie, koude en warmte

Over <strong>warmte</strong>, <strong>koude</strong> en <strong>isolatie</strong> zijn veel <strong>fabels</strong> in omloop.
Op deze pagina vindt u een aantal fabels met de waarheid en eventueel een motivatie.

<h2>Meer informatie?</h2>
Wilt u meer weten? Neem dan <a href="/contact" title="Meer weten over thermografische inspectie?">vrijblijvend contact ons op</a> of bel <strong>06 53 98 4420</strong>.

Fabel: Als een koudebrug (een deel van de constructie met een lager isolatieniveau) wordt geïsoleerd, slaat het vocht neer op andere plekken in de woning. Het vocht zoekt in dat geval andere plekken in de woning op en daar zal dan vervolgens condensatie of schimmelgroei optreden

Waarheid: Bij het isoleren van koudebruggen verplaatsten de vochtproblemen zich niet naar andere plekken.

Condensatie en schimmelvorming ontstaan bij een, gedurende langere tijd, hoog vochtgehalte in de binnenlucht in combinatie met een kouder binnenoppervlak van de constructie.

Fabel: Het heeft geen zin een deel van de woning te isoleren als de rest niet wordt geïsoleerd. Als slechts een deel van een woning wordt geïsoleerd, ontsnapt de warmte toch nog via de ongeïsoleerde deel. Het isoleren van een stuk muur is zinloos als niet de rest van de gevel, het dak en de vloer, wordt meegenomen en er geen dubbel glas wordt geplaatst.

Waarheid: Het isoleren van een deel van de woning vermindert de warmteverliezen door dat constructiedeel en levert energiebesparing op.

Waarheid: De stenen vloer voelt na isolatie onder de vloer nog steeds niet warm aan, als er met blote voeten of met kousenvoeten overheen wordt gelopen, ondanks de wat hogere temperatuur van het oppervlak.

Motivering: De warmte van onze voeten stroomt gemakkelijk weg bij een tegelvloer. Om dit te voorkomen kan men naast vloerisolatie:

  • vloerverwarming aan te brengen;
  • tapijt op de vloer leggen;
  • warme sokken, pantoffels of schoenen aandoen.

Fabel Een spouw, dat wil zeggen een luchtlaag tussen twee begrenzingsvlakken, isoleert goed. Isolatie in de spouw is dus overbodig. Een stilstaande luchtlaag isoleert goed. Het volspuiten of -schuimen van een spouw met isolatiemateriaal is dus zinloos.

Waarheid: Een luchtspouw isoleert helemaal niet goed. De isolatiewaarde van 5 cm isolatie is ongeveer 7 maal zo hoog als van een 5 cm brede "stilstaande" luchtspouw.

Fabel: Donkere kleuren zenden meer warmtestraling (infrarode straling) uit dan lichte kleuren.

Waarheid: De kleur van een radiator heeft GEEN invloed op de warmteafgifte.

Motivering: Donkere kleuren zenden precies evenveel warmtestraling uit als lichte kleuren, behalve metaalhoudende verven; die stralen minder uit dan gewone verven.

De fabel vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het feit dat een zwart vlak dat in de zon ligt, veel warmer wordt dan een wit vlak. Dit komt doordat het "zichtbare" deel van de zonnestraling ook in warmte kan worden omgezet.

Fabel: Ik heb mijn muren geïsoleerd maar ze kunnen nu niet meer ademen.

Waarheid: Buitenwanden van woningen en andere gebouwen hoeven niet te kunnen ademen.

Motivering: Op zichzelf is het natuurlijk al onzin dat muren zouden kunnen ademen.

Men bedoelt echter, dat er door de muren vocht uit de binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd. De hoeveelheid vocht (waterdamp) die door wanden wordt afgevoerd, is meestal niet meer dan 2% procent van de totale hoeveelheid.

Fabel: Een enkel glas klepraam voorkomt een hoog vochtgehalte in de woning. Als het vochtgehalte tot een bepaald niveau stijgt, zal het enkel glas klepraampje beslaan en op die manier blijft het vochtgehalte in de lucht beperkt.

Waarheid: Condensatie op een enkel glas klepraampje heeft geen merkbare invloed op het vochtgehalte van de binnenlucht.

De productie van woonvocht in een huishouden ligt in veel gevallen tussen de 8 en 16 liter per dag. Deze hoeveelheid wordt d.m.v. ventilatie naar buiten afgevoerd. Zeer ruim geschat condenseert er per dag een kopje water op een klepraampje.

Fabel: Om te zorgen voor een frisse slaapkamer, moeten de ramen liefst de hele dag open staan. Hoe meer frisse (buiten)lucht er in de kamer komt, des te beter en des te gezonder.

Waarheid: Een half uur luchten is in het algemeen voldoende om een vertrek weer fris te krijgen.

Fabel: Vervanging van enkel glas door dubbel glas maakt dat men voorgoed gevrijwaard is van beslagen ramen Toepassing van dubbel glas heeft tot gevolg dat de temperatuur van de ruit aan de binnenzijde hoger wordt en daardoor geen condensatie meer optreedt.

Waarheid: Vervanging van enkele glas door dubbel glas maakt dat de kans op beslagen ramen afneemt.

Motivering: Toepassing van dubbel glas heeft als gevolg dat de temperatuur van de ruit aan de binnenzijde hoger wordt, waardoor onder "normale omstandigheden" de ramen niet beslaan. Tijdelijk kan er echter wel condensatie optreden, bijvoorbeeld op het raam in de keuken tijdens het koken. Ook als er veel mensen aanwezig zijn (feestje), is het heel normaal dat de ramen beslaan.

Fabel: Spouwmuurisolatie leidt tot condensatie waardoor het behang gaat schimmelen. Er zijn veel gevallen bekend waarbij, na het isoleren van de spouw, condensatie is opgetreden.

Waarheid: Door spouwmuurisolatie kan geen condensatie optreden.

Motivering De vochtigheidsgraad in een woning wordt voornamelijk bepaald door de mate van ventilatie en heeft met isolatie niets te maken.

Op kritieke plaatsen, zoals in hoeken achter gordijnen, lateien boven ramen en muren achter kasten kan condensatie optreden. Dat kan zich ook voordoen na het isoleren.

Men zal dan ook bewust gebruik moeten (blijven) maken van ventilatieroosters, klepraampjes en mechanische ven.

Fabel: Spouwen in muren mogen niet volledig worden gevuld met een isolatiemateriaal. Want de geventileerde spouw zorgt er voor dat:
geen regendoorslag optreedt;
de muur sneller droogt;
geen inwendige condensatie plaatsvindt

Waarheid: Spouwen in muren mogen bijna altijd volledig worden gevuld, mits door een deskundige firma en met een voor dit doel goedgekeurd materiaal.

Motivering: Als aan het "mits" wordt voldaan, behoeft men voor het onder a. genoemde niet te vrezen. Inderdaad zal het buitenblad, gemiddeld genomen, wat natter zijn. Dit is echter normaliter geen bezwaar. En tenslotte: als er inwendige condensatie plaatsvindt gaat het om hele kleine hoeveelheden die geen enkel kwaad kunnen.

Fabel: Als je ventileert, stook je voor de mussen. Energie is duur; het is zonde om al die warme binnenlucht zomaar naar buiten te laten ontsnappen.

Waarheid: Onvoldoende ventileren brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar. Het is belangrijk te ventileren. Om niet overbodig veel energie te gebruiken, moet dit met verstand gebeuren of kan men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanschaffen.

Fabel: Als het buiten vochtig en koud is, kun je beter niet ventileren, omdat de vochtige lucht naar binnen komt.

Waarheid: Om de relatieve vochtigheid binnen in de winter te verlagen moet meer geventileerd worden.

Motivering: Buitenlucht voelt in de herfst en winter vaak vochtig aan, maar als gevolg van de lage temperatuur bevat deze toch maar weinig waterdamp.

De binnenlucht heeft het vochtgehalte van de buitenlucht plus het woonvocht dat in huis wordt geproduceerd (koken, was drogen, planten, mensen, etc.). Als er niet genoeg wordt geventileerd, stijgt door het woonvocht het vochtgehalte van de binnenlucht.

Fabel: Buitenwanden van woningen en andere gebouwen moeten kunnen ademen. Als wanden niet meer kunnen ademen, wordt het binnen te vochtig.

Waarheid: Buitenwanden van woningen en andere gebouwen hoeven niet te kunnen ademen.

Motivering: Op zichzelf is het natuurlijk al onzin dat muren zouden kunnen ademen. Men bedoelt echter, dat er door de muren vocht uit de binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd.

De hoeveelheid vocht (waterdamp) die door wanden wordt afgevoerd, is meestal niet meer dan 2% procent van de totale hoeveelheid.
De rest (98%) wordt door ventilatie naar buiten afgevoerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact ons op, vraag een offerte aan of bel  06 53 98 4420.

Interessant om te lezen zijn de feiten en fabels over warmte, koude en isolatie.